pornografija

Intervju

Ana Seferović – Kad je bal nek’ je bal, kad je porno nek’ je Porno Pop

Porno pop nije emisija o pornografiji (jeste jednim manjim delom), Porno pop kao platforma je jedno veliko igraliÅ”te za nas matoru nestaÅ”nu decu, jedan ā€žnevaljali...
Film i misao

Seks na filmu

(Rekonstrukcija jednog jesenjeg predavanja u sred julske žege) PiÅ”e: Vladislava Vojnović Na različite načine ispoljena ili potisnuta seksualnost sastavni je deo svekolikog ljudskog ponaÅ”anja oduvek...
Propaganda

Pornografija u sovjetskom ratnom plakatu

PiÅ”e: Boris Petrović Termin ā€žpornografijaā€ je kovanica sačinjena od dve helenske reči ā€“ Ļ€ĻŒĻĪ½Ī·, prostitutka i Ī³ĻĪ¬Ļ†ĪµĪ¹Ī½, pisati, beležiti. Bukvalan prevod bi stoga bio pisanje...
DruŔtvo i misao

Da li je pornografiji potrebna kritika?

PiÅ”e: UroÅ” Smiljanić Pornografija je, zbog svoje veze sa seksom, jednom od najosnovnijih ljudskih funkcija u bioloÅ”kom ali i socijalnom smislu, izuzetno raÅ”iren fenomen. Praktično...