Tag : drama

Muzika i misao

Reditelj i gledalac – sukob interesnih sfera, iz ugla jednog laičkog posmatrača

Libartes
(ili: You see one, you’ve seen them all?) Piše: Jelena Ćirić Šta je ono što prvo upada u oči jednom prosečnom gledaocu modernih operskih postavki?...