V broj, Anatomija antinomija, decembar 2011.

Libartes