Libertas Libartes, XV broj, septembar 2019.

Libartes
Zahvaljujemo se svim autorima, prevodiocima, stručnim saradnicima koji su doprineli kvalitetu ovog broja, fotografkinji Ivi Tanacković, prevoditeljkama Vesni Smiljanić Rangelov i Ani Rostokinoj.