VI broj, Ecce Femme, mart 2012.

Libartes
Reči urednica: Ecce Femme * Žena se ne rađa kao žena, već to postaje
Reč i misao: Genealogija ideje žene, Nevidljive žene, nevidljiva briga, Eksperti za kuću, Volim žene, ali samo mog tipa, Žensko pismo u romanu Dubravke Ugrešić „Štefica Cvek u raljama života”, Ironija sudbine Tese od D’Urbervilovih i predodređenost njenog pada, Lik u prozi, (O) Medeji
Slika i misao: Alegorija nacije kao žena u američkom ratnom plakatu I svetskog rata, Figura žene u video-igrama
Intervju: Vesna Trijić – Pol ne bi trebalo da bude ni prepreka ni prednost, Biljana Dojčinović – Prava književnost je uvek prestup, Adriana Zaharijević – Biti određeni pol je proces, postojanje
Film i misao: (Re)prezentacija i konstrukcija ženskog subjekta u filmskoj/muzičkoj industriji
Svetolikovi fragmenti:
Misli posle čitanja Mileninog nedovršenog romana ili kako sam se preobrazio u Angelinu Zarić (i nije mi bilo lako, a ni kada sam došao k sebi, takođe mi nije bilo lako)
Proza: Aleksandra Urošević – Četiri strane Alme, Jadranka Čavić – Žene od kamena, Jelena Milošević – Jednog ženskog dana, Želimir Periš – Mila, Emina Japalak – Akvarij, Ivana Prentović Krivokapić – Gospođa Lazarus, Lucija Butković – Majko, Mustafa Smajlović – Prst, Vera Arsenović – Dvoje, Zoran Ilić – Sanda Žanin
Pesme na međi: Elektra Poetika – ЕВОКАЦИЈА LILIT, Dragana Ivanović – Varijacije jednog sna
Poezija: Dušan Gojkov, Elektra Poetika, Tamara Šuškić, Katarina Fiamengo, Vladimir Vukomanović, Marina Drobnjaković, Maja Korolija, Ivana Maksić
Fotografija: Višnja Vračarić – Autoportretski vodič kroz fotografiju, Tamara i Tatjana Šuškić
Ogledala: Ana Seferović i sestre Šuškić
Video rad: Elektra Poetika – Andrej