RUSKI LIBARTES, broj XIV, jun 2019.

Libartes

Poezija:

Arkadije Dragomoščenko * Monika Herceg * Srećko Gujaničić * Danica Vukićević * Milica Špadijer * Nikolina Todorović * Vladana Perlić * Maksimilijan Vološin * Olga Šumjatskaja * Dragan Marković * Osip Mandeljštam * Vladimir Milojković * Tatjana Vujović

Proza:

Dmitrij Dejč * Svetlana Doroševa * Andrej Sen-Senjkov *  Tena Lončarević * Nataša Milić * Miloš Cvetković * Marija KosovskajaVesna KaporLjiljana Pticina * Ivan Ristić * Mirjana Đurđević (odlomci iz romana Odlazak u Jolki Palki): Mirjana Đurđević, Ёлки палки * Mirjana Đurđević, Meyendorff  * Mirjana Đurđević, Mastermindovi

Slikarstvo:

Olga Zelinska
Stanislav Krup
Ana Ševcova
Dragana Paucanović

Fotografija:

Aleksander Popov
Natalija Letunova
Aleksandr Bormotin

Mesta i ljudi:

Vesna Smiljanić Rangelov: Petrograd i Moskva to su srca dva
Milica Špadijer: Moskva
Ivana Nešić: Gruzija
Nesiba Palibrk-Sukić: Pančevačko-beogradski period života i rada V. A. Mošina

Kićolikovi fragmenti:

Misli o Svetoliku, iliti Svetolik(p)o Svetoliku

Reč i misao:

Tanja Popović: Puškinovo doba
Mirjana Petrović-Filipović: Šta fali Onjeginu?
Nebojša Lazić: Dostojevski – polifonija ili disharmonija (Poetika i kompozicija romana Zli dusi)
Milica Stojković: Dostojevski i nemačka filozofija
Jadranka Milenković: Jedan sasvim ličan pogled na ruski nihilizam u delima Dostojevskog
Nikolina Todorović: Zaokupljeni strahom – groteska u drami Revizor
Nikolina Todorović: Groteska koja sili na razmišljanje – Mrtve duše
Dragojana Ristić: Demonizam u Ljermontovljevoj poemi Demon
Dragojana Ristić: Junak našeg doba i demonizam
Nevena Stanojević: Uniženi činovnik kod Ljermontova i Gogolja
Milena Ilić Mladenović: Ima li polifonije u černobiljskom horu? (Černobiljska molitva, Svetlana Aleksijevič)
Aleksandra Jovičić: Ljudi bez detinjstva (Poslednji svedoci, Svetlana Aleksijevič)
Aleksandra Jovičić: I mnoge će prevariti (Limeni dečaci, Svetlana Aleksijevič)

Knjige za plažu:

Marijana Nikolajević: Beleška o Marini (Trideseta Marinina ljubav, Vladimir Sorokin)

Film i misao:

Vladimir Kolarić: Fantastični realizam Alekseja Balabanova
Miloš Petrik: Černobilj: Politika katastrofe
Miloš Cvetković: Filmske adaptacije pripovetke Vij Nikolaja Vasiljeviča Gogolja
Miloš Petrik: Ima li života posle Staljina?
Hrvoje Galić: Andrej Tarkovski – ruski Michelangelo i tiranija nad duhom
Senad ArnautGriješenje, askeza, vjerovanje i duhovni preobražaj u filmu Ostrvo

Slika i misao:

Ana Ševcova: Veo tajne Olge Zelinske

Intervju:

Vladimir Kolarić: Ruska kultura je nepregledna
Mirjana Đurđević: Ne bih bila somelije za živu glavu, kao ni književni kritičar

Mit i misao:

Ivan Vukadinović: Svarog – nepoznati tvorac

Autorke i autori zastupljeni u ovom broju časopisa Libartes:
Broj uredili: Aleksandra Jovičić, Milena Ilić Mladenović, Miloš Cvetković, Marijana Nikolajević

Zahvaljujemo se svim autorima, prevodiocima, stručnim saradnicima koji su doprineli kvalitetu ovog broja. Posebno hvala stručnom timu: Vesni Smiljanić Rangelov, Aleksandri Anđelić, Tanji Popović, Mirjani Petrović-Filipović, Jeleni Jovanović na prevodima, prilozima i sugestijama.